PL EN

Strefa ForPro - regulamin

Organizatorem programu partnerskiego „Strefa FORPRO” jest JB sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie. Program „Strefa FORPRO” jest skierowany dla osób prowadzących blogi tematyczne, fora internetowe, kluby
sportowe oraz będących instruktorami sportowymi.Celem programu jest nagradzanie uczestników promujących produkty będące asortymentem sklepu www.forpro.pl Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Strefa FORPRO” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program regulaminu obowiązuje Sport i Rekreacja sp. z.o.o. i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

 1. Definicje
  Program "Strefa FORPRO", zwany dalej "Programem", jest zorganizowanym przez Sport i Rekreacja Sp. zo.o.o systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników.Konto uczestnika – Konto internetowe założone w sklepie internetowym FORPRO.pl zaakceptowane do udziału w programie przez Sport i Rekreacja sp.zo.o.Wirtualne złotówki – Punkty profitowe do wydania w sklepie internetowym FORPRO.pl.
   
 2. Postanowienia Ogólne
  1. W ramach Programu Uczestnik gromadzi wirtualne złotówki za każdy zakup towarów w przy użyciu bon zniżkowego wygenerowanego przez system sklepu internetowego, a następnie może je wymienić na produkty ze sklepu FORPRO.pl na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.
  2. ​W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedno konto uczestnika, są one łączone w jedno konto. W tym celu należy skontaktować się z biurem Obsługi pod adresem strefa@forpro.plPunkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
    
 3. Uczestnictwo
  • Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia, jak i osoba, która nie ukończyła 18 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
  • Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
  • Aby przystąpić do Programu należy w sposób czytelny, kompletny i zgodny z prawdą wypełnić formularz rejestracji uczestnika.
  • Tylko prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy zostanie rozstrzygnięty przez JB sp. z.o.o.
  • JB sp.z.o.o zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego Klienta w uzasadnionych przypadkach, tj.: niekompletne lub nieczytelne dane osobowe, brak podpisu, podejrzenie nadużycia, portal nie spełniający wymogów.
  • Dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone do bazy danych JB sp. z.o.o w ciągu maksymalnie 2 m-cy. Uczestnik zobowiązuje się poinformować JB sp. z.o.o.  o zmianie swoich danych osobowych.
  • W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Sport i Rekreacja sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.
  • Każdy uczestnik programu dostaje swój indywidualny kod będący jednocześnie bonem zniżkowym 10% oraz kodem pozwalającym naliczyć prowizję dla uczestnika.Wirtualne złotówki będą przyznawane na konto uczestnika jedynie jeśli klient sklepu poprawnie wpisze kod uczestnika/bon zniżkowy.
    
 4. System przyznawania wirtualnych złotówek na koncie Uczestnika oraz ich wymiana na produkty ze sklepu
  JB sp. z.o.o. zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi punkty za nabycie towarów oraz za nabycie towarów przez klientów poleconych.
  • Klienci poleceni to osoby, które dokonają zakupu wpisując bon zniżkowy będący jednocześnie kodem uczestnika programu.
  • Prowizje za każdą sprzedaż są dostosowywane indywidualnie dla każdego uczestnika.Każda Wirtualna Złotówka odpowiada jednej złotówce Polskiej.
  • JB sp. z.o.o zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów.
  • Wirtualne złotówki można wykorzystać w celu zakupu produktów ze sklepu internetowego FORPRO.pl wybierając metodę płatności „punkty profit” w ostatnim kroku zakupu.
  • Za wirtualne złotówki można kupić produkty wedle ceny nieprzecenionej produktu, oraz nieobjętej żadną promocją lub bonem zniżkowym.
  • W sytuacji kiedy konto uczestnika zostanie skradzione JB sp. z.o.o dołoży wszelkich starań aby przywrócić dostęp uczestnikowi, jednak nie gwarantuje skuteczności działań.
  • Prowizje zostaną naliczone jedynie od transakcji opłaconych oraz posiadających status "zakończona".
  • W przypadku anulowania transakcji, bez względu na jej powód. Prowizja nie zostanie wypłacona referentowi.
  • Użytkownik może, zapłacić za towar wirtualnymi złotówkami, oraz dopłacić innym sposobem płatności dostępnym w sklepie forpro.pl
  • Przy płatności wirtualnymi złotówkami obowiązuje aktualna cena towaru, jednak nie obowiązują wszelkie kuponu zniżkowe.
  • Zniżka przysługująca klientom każdego uczestnika wynosi minimum 10% i nie łączy się z innymi promocjami.
  • Okres oczekiwania na ustalenie ostatecznego statusu transakcji może wynieść do 12 dni, wynika to z okresu w jakim Klient ma prawo zwrotu towaru.
    
 5. Zakończenie lub zawieszenie Programu
  JB sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu JB sp. z.o.o umieści informacje o tym fakcie na stronie internetowej www.forpro.plW przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane wirtualne złotówki na prezent pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W przeciwnym razie pieczątki zostaną unieważnione.
 6. Ochrona danych osobowych
  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sport i Rekreacja sp. z.o.o w celach statystycznych oraz marketingowych przedstawionych w Regulaminie sklepu. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgoda, o której mowa, zostanie potwierdzona przez Uczestnika własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym.Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.Uczestnik na bieżąco będzie informowany drogą pocztową bądź mailową o aktualnie prowadzonych akcjach promocyjnych w FORPRO.pl, pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę w chwili wypełniania formularza zgłoszeniowego.Organizator zastrzega, że może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom trzecim (w tym, za granicą,) zgodnie z art. 31 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.